Openbaar Beleven

Openbaar beleven doen we allemaal!

Alles wat buiten je voordeur begint is tenslotte openbare ruimte, je leefomgeving. De ruimte van jou én van iedereen! Wat doet deze openbare ruimte met je en wat kun je met de inrichting doen om bepaald gedrag te stimuleren? De Belevingsadviseur adviseert hoe de inrichting als middel kan dienen. Samen met betrokkenen (bewoners, ondernemers, scholen, gemeente etc.) maken we een inventarisering van de huidige gegevens om daarna het doel te bepalen. De Belevingsadviseur komt met creatieve ideeën die samen met de betrokkenen uitgevoerd kunnen worden om de leefomgeving te verbeteren. Onder het tabblad Participatieprojecten zijn voorbeelden te vinden o.a. over het vergroten van de sociale cohesie door een moes- en kruidentuin (GRRROEN in Kronenburg), het verminderen van de parkeeroverlast tijdens de haal- en brengmomenten bij basisscholen, het organiseren van inspraakbijeenkomsten (FNV vakbondshuizen en Kindcentrum) en andere manieren om mensen te betrekken bij hun omgeving.

De overheid geeft bewoners steeds meer ruimte voor eigen initiatieven in de openbare ruimte. Je eigen buurt wordt meer jouw buurt als je betrokken bent bij ideeën en de uitvoering er van. Maar hoe organiseer je inspraak en een eerlijke democratische besluitvoering? De Belevingsadviseur zit vol met ideeën voor een aanpak die op jouw buurt op maat wordt gemaakt! Bijvoorbeeld met het puntensysteem (zie “Bewoners als bestuurders” onder het tabblad nieuwe democratie) zijn verschillende experimenten mogelijk. We zoomen in tot de individuele bewoner en daarna uit via de “straatluisteraar” naar straatgroepen tot wijkniveau of stadsniveau. Met als uiteindelijk doel mensen bewust te maken van de verandering van de gemeentelijke aanpak en de verantwoordelijkheid die ze met elkaar hebben over de besteding van het geld en op de kwaliteit van hun leefomgeving.

Kronenburg Arnhem

Bij de voorste bomen links een schommel en rechts een boombank.

Maquette leefomgeving

Links een moestuin, rechts een kruidentuin met regentonnen en gieters.

Maquette leefomgeving

Meer info is te vinden onder het tabblad Participatieprojecten “GRRROEN in Kronenburg”

Leefomgeving

Doorkijkje vanuit de moestuin. In de boombanken zijn rugleuningen van (keuken-)stoelen van bewoners vastgemaakt.