Openbaar beleven doen we allemaal!

Alles wat buiten je voordeur begint is openbare ruimte, je leefomgeving. De ruimte van jou én van iedereen! Wat doet deze openbare ruimte met je en wat kun je doen zodat mensen zich er prettig voelen? Openbaar beleven heeft twee specialisaties; Community building: “de Belevingsadviseur” en Samen beslissen: “Nieuwe democratie”.

De openbare ruimte als een tuin van ons samen!

Community building, de belevingsadviseur:

De belevingsadviseur is een echte verbinder. Op een leuke manier gaan we oplossingen vinden voor vraagstukken die zich in een buurt kunnen voordoen. Samen met betrokkenen (bewoners, ondernemers, scholen, gemeente, woningbouwcorporaties etc.) bespreken we de problemen en de kansen. Wat is er al in de wijk aanwezig? En zo bepalen we het doel. Dan gaan we met alle betrokkenen aan de slag om hun leefomgeving te “verprettigen”. Dat kan van alles zijn, de belevingsadviseur verbindt mensen met elkaar en met hun omgeving. Onder het tabblad “De belevingsadviseur” > “Projecten” zijn een aantal voorbeelden te zien.

 

Samen beslissen, nieuwe democratie:

Je eigen buurt wordt meer van jou als je betrokken bent bij de ideevorming en de uitvoering er van. Maar hoe organiseer je inspraak en een eerlijke democratische besluitvoering? Wanneer is het eigen belang en wanneer gemeenschapsbelang? En hoe kun je ervoor zorgen dat ieder individu z’n stem kan laten horen en niet alleen de “schreeuwers”? Het concept “Bewoners als bestuurders” neemt het gedrag van mensen als uitgangspunt. Met het puntensysteem en de straatluisteraar (zie “Bewoners als bestuurders” onder het tabblad “Nieuwe democratie”) zijn verschillende experimenten mogelijk die afgestemd worden op de situatie. Het doel is bewoners en ambtenaren bewust te maken van de veranderingen en samen een manier te ontdekken die werkt. Omgaan met de verantwoordelijkheden die ze met elkaar hebben over de kwaliteit van hun leefomgeving en over de besteding van gemeenschapsgeld.

Een gezellige openbare moestuin

Openbare moes- en kruidentuin.

Gemeente en bewoners beslissen samen

Samen beslissen over de herinrichting van 4 straten.

Openbare boekenkast

Openbare boekenkast.

Buurtkwis

Buurtkwis Quiz’t