Denktank Elden/Arnhem

Denktank Elden,

Klik hier voor een kort filmpje over “Van wijken weten” in Elden!

In 2015 is de gemeente Arnhem gestart met een pilot van het programma “Van wijken weten”. Een nieuwe vorm van democratie: budgetten gaan naar de wijken en bewoners mogen samen beslissen over de besteding. De dorpsraad van Elden zag veel kansen voor de bewoners en het voormalige dorp. Maar hoe kom je er achter wat de bewoners nou echt willen? En hoe ga je samen zo’n budget verdelen? De Belevingsadviseur is gevraagd om mee te werken aan een passende vorm van het puntensysteem (zie tabblad “Bewoners als bestuurders). Na een informatieavond georganiseerd door gemeente Arnhem en de dorpsraad, is er een denktank samengesteld die bestaat uit geïnteresseerden bewoners en ondernemers. De doelstelling van de denktank bestaat uit twee delen:

  1. Formuleer meerdere voorstellen met betrekking tot vormen van inspraak voor de bewoners van Elden.
  2. Formuleer meerdere voorstellen rondom het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving.

Meer informatie hierover is te vinden op de Website Elden.

Tijdens de nieuwjaarsborrel 2017 is er een experiment geweest waarbij bezoekers hun “budget” van 5 munten mochten verdelen over 4 onderwerpen. Dezelfde avond is het budget evenredig verdeeld over het aantal besteedde munten. De onderwerpen en het vrijgekomen budget worden nu door bewoners verder opgepakt.

Nieuwe democratie

Experiment muntjes verdelen, in het dorpshuis.

Nieuwe democratie

Huis aan huis flyer, uitnodiging om deel te nemen aan het experiment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klink hier voor een kort Filmpje over de muntjes tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst!

De denktank gaat verder met het onderzoeken en uitproberen van manieren om bewoners samen te laten beslissen over budgetten die verdeeld moeten worden. Bewoners kunnen bijvoorbeeld ook kiezen om bepaalde taken zelf op te pakken en zo budget uit te sparen voor een ander doel.

Poster bewonersoverleg

Poster bewonersoverleg 3 straatjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Arnhem gaat in het laatste kwartaal van 2018 het riool vervangen in de Hennepstraat, Het Hofje en de Westerveldsestraat in het gedeelte tussen de Meester Merkxstraat en de Klapstraat. Dit is technisch gezien nodig omdat de riolering verouderd is. Omdat de straat dan toch open gaat is het mogelijk om iets aan de inrichting te veranderen als bewoners dat samen zouden willen. Vanuit het “Van wijken weten programma” mogen inwoners van Elden samen beslissen over hoe ze de straten graag zouden willen inrichten en over de besteding van het budget. Als eerste zijn de aanwonenden geënquêteerd waarna alle inwoners van Elden zijn uitgenodigd voor een bewonersoverleg omdat het om gemeenschapsgeld gaat. Hierna wordt er een schetsontwerp gemaakt en een begroting van de kosten. Deze worden weer met alle geïnteresseerden inwoners besproken waaruit een definitief ontwerp volgt. De denktank Elden pakt dit project samen op met Spectrum Elan en de gemeente Arnhem.

Bewonersoverleg

Bewonersoverleg 8 februari 2018