FNV Opdroomdag

 

De FNV wil op diverse plekken in het land starten met Vakbondshuizen als het knooppunt van regionaal en lokaal vakbondswerk en als een plek voor echte ontmoeting met echte mensen. Een bruisend centrum dat midden in de samenleving staat en een vakbondsuitstraling heeft. Dichtbij, zichtbaar, herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
Tijdens de “Opdroomdag” worden de deelnemers (de werkgroep voor de Vakbondshuizen) bewust gemaakt van wat beleving doet met je gevoel en gedrag. Het meer concreter maken en een beeld geven bij de vragen over het gebruik en de sfeer voor de nog op te richten Vakbondshuizen. Er wordt deze dag gekozen voor een landelijke aanpak die binnen deze bandbreedte regionaal verder kan worden ingevuld.

Wat is beleving:

Hoe ziet een bruisend vakbondshuis eruit? Wat vinden de deelnemers belangrijk voor de uitstraling om het doel te bereiken? En hoe kan de beleving het gebruik stimuleren?

Vorm geven aan de functie:

Wat draagt bij aan een lage drempel voor leden en niet-leden? Wie zijn die mensen? Welke bezoekers en welke activiteiten dragen bij aan de doelstelling? Hoe ziet dat er uit?

Welke uitstraling:

Hoe geef je mensen een welkom gevoel zodat ze graag binnenlopen en kennis en energie met elkaar gaan uitwisselen? Met welke inrichting kan FNV de doelstelling visueel communiceren zodat het vakbondshuis voor iedereen makkelijk toegankelijk is?

 

Met de werkgroep hebben we tijdens de “Opdroomdag” in augustus 2015 vorm gegeven aan heel veel vragen en wensen en een basisconcept voor de nog op te richten vakbondshuizen bedacht.

FNV Opdroomdag

FNV Opdroomdag

FNV Opdroomdag