FNV Opdroomdag

 

De FNV wil op diverse plekken in het land starten met Vakbondshuizen. Als hèt knooppunt van regionaal en lokaal vakbondswerk en als een plek voor echte ontmoeting met echte mensen. Daarom wil de FNV een bruisend centrum dat midden in de samenleving staat. Dus dichtbij, zichtbaar, herkenbaar, laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
Tijdens de “Opdroomdag” werden de deelnemers bewust gemaakt van wat beleving doet met je gevoel en gedrag. Vervolgens het meer concreter maken en een beeld geven over het gebruik en de sfeer. Er is deze dag gekozen voor een landelijke aanpak die binnen de bandbreedte regionaal verder kan worden ingevuld.

Wat is beleving…

Vorm geven aan de functie…

Welke uitstraling…

Met de werkgroep hebben we tijdens de “Opdroomdag” in augustus 2015 vorm gegeven aan heel veel vragen en wensen en een basisconcept voor de nog op te richten vakbondshuizen bedacht.

FNV Opdroomdag

FNV Opdroomdag

FNV Opdroomdag