Inspiratieavond kindcentrum:

De vraag aan mij was: “Hoe betrekken we de ouders van onze leerlingen bij het veranderingsproces waar we in zitten?”

Basisscholen Pieter de Jongschool, Het Klinket, PSZ Jip & Janneke, BSO Tussen Thuis en KDV Peuter Thuis werken al jaren samen. Vanuit de brede school willen ze samen een Kindcentrum opstarten om de verbinding te versterken. Om ouders van leerlingen hierbij te betrekken is er een inspiratieavond georganiseerd. Vragen voor deze avond waren: Wat missen ouders voor hun kind? Waar is behoefte aan? Welke rol zouden zij willen dat het Kindcentrum gaat invullen? Wat verwachten ouders van een basisschool, een PSZ, een BSO en een KDV? Wat vinden ouders belangrijk? En wat zien ouders bij een Kindcentrum voor zich? Hoe belangrijk is samenwerking en op welk gebied?

We hebben 2 bijeenkomsten georganiseerd. Als eerste een avond voor de ouders. Zij waren positief verrast dat ze al zo vroeg in het proces mochten meedenken. Ze hebben zich heel open opgesteld en actief deelgenomen aan de avond.  De ouders hebben dan ook heel veel ideeën opgeschreven. De reacties op de vragen zijn vervolgens open besproken. Zo kwamen er oplossingen en mogelijkheden naar voren.

Uitnodiging inspiratieavond

Uitnodiging Inspiratieavond

Inspiratieavond ouders kindcentrum

Nieuwsbrief Kindcentra stichting PAS

Inspiratieavond in de nieuwsbrief

Nieuwsbrief Kindcentra stichting PAS

Droomsessie professionals

Droomsessie

Droomsessie

In september hebben we ook een droomsessie voor de leerkrachten en ondersteuners georganiseerd. Hun wensen, ideeën en frustraties hebben daar ruimte gekregen. Er is gesproken over mogelijke oplossingen en hoe het proces verder opgepakt kan worden. Ouders, kinderen en buurtbewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering.