Democratie?

Gaat het bij verkiezingen om de lijsttrekkers of om de standpunten?

Tijd voor een nieuwe vorm van besturen!?

democratie Eng.: democracy : politiek – staatsvorm waarbij (letterlijk) het volk regeert, in de praktijk door middel van een volksvertegenwoordiging of parlement. Bron: juridischwoordenboek.nl

Hoe democratisch is Nederland? En jouw gemeente? Zijn de politieke partijen vertegenwoordigers van het volk? Tijd om een nieuw licht te schijnen op het politieke stelsel zoals het nu is want misschien werkt het niet meer zoals het ooit bedoeld is…

Het woord politiek of democratie roept bij veel mensen weerstand op, geen zin in. Maar weinig mensen kunnen zich vinden in alle standpunten van de partij waarop ze stemmen en hebben vaak geen zin om hele partijprogramma’s door te worstelen. Tja, dan maar niet gaan stemmen, of maar gewoon op de partij die het beste voelt… en zo moet de kiezer dan maar een compromis zoeken.

Het zou niet moeten gaan over de partijen, de politici en hun verkiezingsprogramma maar om de mening van het volk. Werkt het nu niet niet verkeerd om; zou je niet beter mensen kunnen zoeken bij standpunten die gekozen zijn door de kiezers? Zijn politieke partijen nog wel nodig? Waarom kunnen we niet gewoon rechtstreeks op standpunten stemmen want dat is toch waar het om gaat?

In deze tijd van decentralisering en burger-/overheidsparticipatie is het belangrijk om te experimenteren met andere manieren van besluitvorming want, hoe weet je wat “het volk” wil? Er is top down besloten dat het bottom up moet gaan gebeuren. Zijn bestuurders wel bereid om hun beslissingsbevoegdheid los te laten en zijn bewoners bereid om deze taken op te pakken? Het zal wel even wennen zijn…

Heel veel vragen die geen standaardantwoord hebben.

 

Openbaar Beleven denkt met bewoners mee over een aanpak die werkt in hun buurt. Het gedrag van mensen is het vertrekpunt om doelen te bereiken. Samen met het wijkplatform/dorpsraad en gemeente gaan we stapsgewijs de ontdekkingsreis naar een nieuwe vorm democratie aan: Samen beslissen! De bewoners bepalen het proces.