Nieuwe democratie

Tijd voor een nieuwe democratie!?

democratie Eng.: democracy : politiek – staatsvorm waarbij (letterlijk) het volk regeert, in de praktijk door middel van een volksvertegenwoordiging of parlement. Bron: juridischwoordenboek.nl

Hoe democratisch is Nederland? En jouw gemeente? Regeert het volk nog, zijn de politieke partijen vertegenwoordigers van het volk? Tijd om een nieuw licht te schijnen op het politieke stelsel zoals het nu is want misschien werkt het niet meer zoals het ooit bedoeld is…

Zijn politieke partijen nog wel nodig? Waarom kunnen we niet gewoon rechtstreeks op standpunten stemmen want dat is toch waar het om gaat? Maar weinig mensen kunnen zich vinden in alle standpunten van de partij waarop ze stemmen en hebben dan ook interesse in meerdere partijen. Een paar partijen hebben dezelfde standpunten op bepaalde onderwerpen en zo moet de kiezer een compromis zoeken tussen de programma’s van de partijen. Is dat niet verkeerd om; zou je niet beter mensen kunnen zoeken bij standpunten die gekozen zijn door de kiezers?

In deze tijd van decentralisering en burgerparticipatie is het goed om te experimenteren met andere manieren van besluitvorming want hoe weet je wat “het volk” wil? En nu er top down besloten is dat het bottom up moet gaan gebeuren zijn bestuurders dan wel bereid om hun beslissingsbevoegdheid los te laten en bewoners bereid om deze taken op te pakken? Is het woord burger/bewoner synoniem voor vrijwilliger? In hoeverre sluit je werkenden mensen uit, zijn vrijwilligers verantwoordelijk of beslist de gemeente nog? Wie stelt de kaders?

Heel veel vragen (en nog veel meer) die geen standaardantwoord hebben maar per plaats kunnen verschillen. Momenteel gebeurt er heel veel op dit gebied door o.a. burgerberoting, deep democracy, sociocratie etcetera.

De Belevingsadviseur denkt graag met bewoners mee over een aanpak die werkt in hun buurt! De belevingsadviseur neemt het gedrag als uitgangspunt om doelen te bereiken. Samen met het wijkplatform/dorpsraad kunnen we stapsgewijs de ontdekkingsreis naar een nieuwe democratie aangaan. De bewoners hebben zelf invloed op het proces. Het basisidee kan op een creatieve manier op maat worden gesneden voor de wijk.

De Belevingsadviseur zal het proces begeleiden, idee├źn aanreiken, communicatie verzorgen, de uitvoering op een faciliterende manier begeleiden, mensen verbinden en de schakel leggen naar de verschillende vakdisciplines binnen de gemeente. Kortom de olie in de machine.