Hoe beleef jij de openbare ruimte?

Voel jij je een beetje eigenaar als je op een plein staat, of in je eigen straat of…    De Belevingsadviseur verprettigt de leefomgeving samen met de bewoners, burgerparticipatie dus. Onder het motto “De openbare ruimte als een tuin van ons samen” geeft de Belevingsadviseur bewoners eigenaarschapsgevoel bij hun omgeving; deze plek is óók van jou!

Doordat de overheid vroeger een top-down beleid had (hogerhand bepaalt en informeert de burgers) is er een grote afstand ontstaan met de gebruikers ofwel burgers. De overheid nam de verantwoordelijkheid waardoor bewoners niet actief meer betrokken waren. Nu de burgerparticipatie steeds belangrijker wordt en van de overheid meer een faciliterende rol wordt gevraagd is dat wel even wennen voor iedereen.

De Belevingsadviseur is de spreekwoordelijke  olie in de machine: ze verbind de betrokkenen, komt met creatieve ideeën, stimuleert anderen om ook bij te dragen en begeleidt de uitvoering.

Onder dit tabblad zijn voorbeelden van projecten te vinden.

Openbare moestuin kruidentuin

Van stenig kruispunt naar gezellig pleintje.
Perzisch tapijt voor de huiselijke sfeer en als verbinding tussen verschillende culturen.