Veranderingen

Veranderingen

De veranderingen die gaande zijn in de gemeentes vragen in de praktijk om een ander proces. Daar is dan ook een andere expertise bij nodig zoals een BELEVINGSADVISEUR!

Hieronder een korte omschrijving van een aantal veranderingen.

  •  Participatie:Bewoners, beheerders en gebruikers hebben invloed gekregen. Een plek wordt meer vanuit de beleving en de actuele behoefte bekeken en minder vanuit stedenbouwkundig perspectief of beheerkosten. Gemeenten wachten op een vraag vanuit de bewoners, de gemeente faciliteert de wensen. De belevingsadviseur is “de spin in het web” van alle betrokken partijen.
Veranderingen

De hoogstamfruitbomen in het park worden gesnoeid door vrijwilligers. Kennis wordt overgedragen.

Veranderingen

Bewoners knappen het historische hekwerk op.

Veranderingen

De nieuwe “pleegschapen” worden losgelaten in park Zuiderveld door wethouder Gerry Elfrink. Meisjes uit het dorp doen de dagelijkse verzorging.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organische stedenbouw:
De grote plannen worden kleinere plannen. Het maken van grote plannen kost heel veel tijd. Tegen de tijd dat de eerste fase wordt opgeleverd kunnen de behoefte alweer veranderd zijn. Kleinere plannen kunnen sneller van ontwerp tot uitvoering komen en geven een antwoord op een actuele vraag. Eigenlijk zoals er gebouwd werd voor 1920, voor de projectbouw. Deze aanpak geeft een stad ook een grotere diversiteit en meer karakter dan een wijk die in 1x in zijn geheel wordt gepland en gebouwd. Diversiteit geeft ook identiteit en herkenbaarheid aan een wijk. Verschillende bouwstijlen, goothoogtes, ramen, stenen, trottoirs maken een een straat gezellig.

Oude gebouwen van verschillende bouwstijlen naast elkaar

Veranderingen

Een “bloemkoolwijk”: een singel met daarbinnen een wirwar aan straten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Veel leegstand:
    Mensen gaan meer via internet kopen waardoor winkels minder verkopen en de huur niet meer kunnen betalen. Kantoren komen leeg te staan, ze gaan steeds meer flexwerken op andere plekken. Bedrijven huurden voor een bepaalde tijd bij een vastgoedeigenaar. Na afloop van de vaste huurperiode kunnen ze beter gaan verhuizen naar een nieuwbouwproject met een nieuwe vaste huurperiode. Het vorige pand blijft dan leeg staan. Een voorbeeld is de KPMG in Amstelveen:

Het voormalige kantoor staat leeg, het kantoor is verhuisd naar nieuwbouw een paar 100 m er vandaan.

Herbestemmen:

Leegstand is voor iedereen achteruitgang. Uiteraard voor de eigenaar die inkomsten mist maar ook voor de omgeving. De buurt wordt onaantrekkelijker. Maar wat kun je dan met het gebouw of het terrein kunnen doen? De belevingsadviseur denkt graag met u mee!

 Actuele onderwerpen:

1. Duurzaamheid
De Belevingsadviseur adviseert producten die lang meegaan, kwalitatief hoogwaardig, die bij voorkeur gerecycled kunnen worden én die aangepast kunnen worden als de omstandigheden veranderen. Ook gaat de voorkeur uit naar producten die zelfvoorzienend zijn in energie.

2. Gevoel van veiligheid
Natuurlijk speelt het gevoel van veiligheid een grote rol bij de Belevingsadviseur. Op een prettige en onbewuste manier wordt daar rekening mee gehouden. Zoals een ruimte die goed overzichtelijk is maar ook door bijvoorbeeld “ogen”.

Door “ogen” toe te passen voelen mensen zich onbewust bekeken terwijl ze bewust weten dat een afbeelding niets kan waarnemen. Het is gebleken dat mensen zich wenselijker gaan gedragen.
Het toepassen van camera’s geeft mensen vaak juist het gevoel van onveiligheid: “Als er hier camera’s zijn opgehangen dan zal er wel vaak iets gebeurt zijn.

3. Vandalisme en criminaliteit
Vandalisme en criminaliteit vind vooral plaats op plekken waar mensen zich niet gezien voelen. De drang om iets te vernielen hebben mensen minder als ze alleen zijn, in een groep kunnen ze iets bewijzen. Sociaal toezicht, het gevoel bekeken te (kunnen) worden voorkomt vandalisme en criminaliteit. Hoe de inrichting goed gedrag kan stimuleren is in 2008 door buro Delfiní onderzocht en te lezen in het rapport “Hoe maak je van stations een leukere plek?”. Het gaat over het elimineren of investeren in voorzieningen op stations.

Veranderingen

Deze steeg heeft groen, muziek en licht gekregen waardoor het een prettigere doorgang wordt van het centrum naar het parkeerterrein.

Ogen graffiti

Door ogen voel je je onbewust toch bekeken ook al weet je bewust dat het een schildering is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bewegen is gezond voor mens en economie
Mensen pakken makkelijk de auto, “lekker makkelijk”. Zelfs als ze naar de sportclub in de buurt gaan, rijden ze er met de auto naar toe om daar lekker te gaan sporten, huh? Dat er parkeerproblemen zijn op piekmomenten bij de sportvelden en bij basisscholen nemen ze dan voor lief…
Bij diverse basisscholen zijn de voorzieningen zelfs zo slecht dat kinderen niet eens met de fiets mogen komen! En dat terwijl fietsen kinderen leert om zich veilig te voelen in het verkeer, de fiets als een vervoersmiddel te zien en natuurlijk dat bewegen goed voor je is. Fietsparkeervoorzieningen op onderwijslocaties in 43 gemeentes
Bron: Fietsersbond, Fietsbalans®-2

Bij veel bedrijven is het auto parkeren goed geregeld en het openbaar vervoer maar voor de fietsende werknemers? Of de fietsende bezoeker? Denk vooral ook aan de bedrijventerreinen die lang niet altijd fietsvriendelijk zijn ingericht. Wilt u dat uw werknemers met de fiets komen? Dat ze gezonder zijn omdat ze meer bewegen en in de buitenlucht komen? De belevingsadviseur is een expert op het gebied van fietsparkeren en fietsstimuleringsadviezen!
5. Sociale integratie van verschillende culturen
In Nederland leven veel verschillende culturen die verschillende gebruiken en gewoontes hebben. In een woonwijk kun je ruimte bieden voor interactie. Participatieprojecten verhogen de saamhorigheid onderling en zorgen voor meer begrip voor elkaar waardoor er minder snel ergernissen zijn. Samen dingen doen; kinderen die met elkaar spelen, samen groen onderhouden, samen barbecueën en het daarna gezellig samen opeten bijvoorbeeld. De belevingsadviseur helpt de openbare ruimte daar op in te richten, samen met de bewoners.

6. Hangjongeren in de OR en hangouderen
Of het nou hangjongeren of hangouderen zijn, ze willen gewoon samen kletsen, niet alleen thuis zijn. De verveling kan dan toe slaan en jongeren kunnen dan dingen gaan doen die door anderen niet gewaardeerd worden. Op zich is er niets mis mee om elkaar te ontmoeten, wel als anderen er last van hebben. Door mensen elkaar te laten ontmoeten in een veel gebruikte omgeving zorgen ze voor sociaal toezicht en wat leven in de brouwerij. Verveling kan dan worden tegengegaan, de belevingsadviseur kan daarbij helpen.

7. Een groene omgeving is gezonder
Dat het gezonder is om te leven in een groene omgeving is al door veel verschillende onderzoeken vastgesteld. De laatste jaren wordt er steeds meer rekening mee gehouden. Architectuur als tweede natuur is een erg interessant stuk om eens vanuit het menselijk brein naar de effecten van groen te kijken. De openbare ruimte kan zo ingericht worden dat bijvoorbeeld buiten schoolles geven of buiten werken gestimuleerd worden.

8. Afval; rokersafval, hondenpoep, kauwgom, gescheiden afval in de OR
Afval blijft een ergernis voor veel mensen. Tja, hoe krijg je afval (gescheiden) in de afvalbak? En hoe zorg je dat hondeneigenaren de poep van hun hond opruimen? En waarom denken rokers dat hun peuk wel gewoon op straat gegooid kan worden? Als daar een kant en klare oplossing voor zou zijn dan zou er geen afval meer liggen. De Belevingsadviseur heeft veel ideeën om een oplossing te vinden voor uw situatie.

Hoe kauwgomafval een toeristische attractie kan worden zie je hier!