Best lastig, verandering… 

Hoe neem je alle betrokken partijen mee in een veranderingsproces? Top down: een leiding die bepaalt en de rest moet braaf volgen, dat werkt niet. Maar wat dan wel? En hoe pak je dat aan?

De belevingsadviseur is een echte verbinder die alle partijen ruimte geeft. In eerste instantie is het een intensief proces totdat er samen knopen doorgehakt zijn. Ieder weet dan waarom er wat gekozen is en heeft gelegenheid gehad om mee te beslissen. Door deze aanpak is het effect op lange termijn veel beter.

Afhankelijk van de verandering kunnen er verschillende manieren om samen te beslissen ingezet worden. De belevingsadviseur kan een bijeenkomst organiseren of verder mee gaan en de verandering begeleiden.

Metamorfose van rups naar pop naar vlinder. Foto Pixabay