Denktank Elden,

 

In 2015 is de gemeente Arnhem gestart met een pilot van het programma “Van wijken weten”. Een nieuwe vorm van democratie: budgetten gaan naar de wijken en bewoners mogen samen beslissen over de besteding. Klik hier voor een kort filmpje over “Van wijken weten” in Elden!

De dorpsraad van Elden zag veel kansen voor de bewoners en het voormalige dorp. Maar hoe kom je er achter wat de bewoners nou echt willen? En hoe ga je samen zo’n budget verdelen? De Belevingsadviseur is gevraagd om mee te werken aan een passende vorm van het puntensysteem (zie tabblad “Bewoners als bestuurders). Na een informatieavond georganiseerd door gemeente Arnhem en de dorpsraad, is er een denktank samengesteld die bestaat uit geïnteresseerden bewoners en ondernemers.

 

De doelstelling van de denktank bestaat uit twee delen:

  1. Formuleer meerdere voorstellen met betrekking tot vormen van inspraak voor de bewoners van Elden.
  2. Formuleer meerdere voorstellen rondom het vergroten van de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving.

Meer informatie hierover is te vinden op de Website Elden.

 

Tijdens de nieuwjaarsborrel 2017 is er een experiment geweest om bewoners bewust te maken dat ze écht samen over gemeenschapsgeld gaan beslissen. Bezoekers kregen bij binnenkomst 5 munten en mochten deze verdelen over 4 onderwerpen uit het dorpsactieplan. Dezelfde avond is het budget evenredig verdeeld over het aantal besteedde munten. De onderwerpen en het vrijgekomen budget zijn al door bewoners verder opgepakt. Alle 4 de punten zijn inmiddels uitgevoerd.

Klink hier voor een kort Filmpje over de muntjes tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst!

De denktank gaat verder met het onderzoeken en uitproberen van manieren om bewoners samen te laten beslissen over budgetten die verdeeld moeten worden. Bewoners kunnen bijvoorbeeld ook kiezen om bepaalde taken zelf op te pakken en zo budget uit te sparen voor een ander doel.

 

De dorpsraad werkt niet meer zoals het vroeger werkte. Er is te weinig animo voor en beslissingen moeten door een te beperkte groep mensen worden gemaakt. De denktank is bezig met het opzetten van een bewonersplatform wat een lossere samenstelling heeft; een forum, werkgroepen en een publieksrand.

Door deze opzet wordt het veel toegankelijker doordat mensen ook alleen kunnen aanhaken bij een onderwerp wat ze aanspreekt. Het verdelen van het gemeenschapsgeldpotje zal voor betrokkenheid zorgen van de verenigingen en andere partijen. De dorpsraad zal haar taken gaan overdragen en zich binnen 1 jaar terugtrekken.

Bij de herinrichting van de Molenweg hebben we in het klein geëxperimenteerd met de nieuwe opstelling. De bewoners mochten beslissen over het nieuwe wegdek, het oude asfalt moet vervangen worden. Willen ze weer asfalt of liever klinkers? Klinkers kosten meer bij aanschaf maar hebben daarna weinig onderhoud nodig in tegenstelling tot asfalt. En wat betekent deze keuze qua geluidshinder, trillingen en voor het karakter van de straat? Er was ook ruimte voor ideeën over het straatmeubilair. De aanwonenden mochten plaatsnemen aan de forumtafel en andere bewoners in de publieksrand. Er is geen voorzitter maar een gespreksleider.

De aanwonenden beslissen in overleg met de publieksrand. Het publiek mag argumenten aanvoeren. Dit proces verliep heel natuurlijk. Mensen vonden het heel vanzelfsprekend alsof het altijd al zo geweest was!

Samen beslissen
Poster bewonersoverleg
Poster bewonersoverleg 3 straatjes.

De gemeente Arnhem gaat het riool vervangen in 4 gedeeltes van een straat. Dit is technisch gezien nodig omdat de riolering verouderd is. Omdat de straat dan toch open gaat is het mogelijk om iets aan de inrichting te veranderen als bewoners dat samen zouden willen. Vanuit het “Van wijken weten programma” mogen inwoners samen beslissen over hoe ze de straten graag zouden willen inrichten en beslissen over de besteding van het budget.

Als eerste zijn de aanwonenden individueel geënquêteerd door de “Straatluisteraars” (zie tab Bewoners als bestuurders). Omdat het om gemeenschapsgeld gaat, zijn alle inwoners van Elden uitgenodigd voor een bewonersoverleg. Hierna is er een schetsontwerp gemaakt en komt er een begroting van de kosten. Deze worden weer met alle geïnteresseerden inwoners besproken waaruit een definitief ontwerp volgt.

De denktank Elden pakt dit project samen op met Spectrum Elan en de gemeente Arnhem.

Bewonersoverleg
Bewonersoverleg 8 februari 2018 De zaal is alvast in carnavalssfeer ingericht.
Samen beslissen
Samen beslissen over de herinrichting van je straat. Aanwonendenoverleg augustus 2018