Parkeren tijdens de haal- en brengmomenten van kinderen op de basisschool.

 

Heel veel scholen hebben er last van: tijdens het brengen en halen van basisschoolkinderen staat de hele omgeving vol geparkeerd. Kinderen worden met de auto gehaald en gebracht i.p.v. lopend of met de fiets. En dan even snel zo dicht mogelijk bij de ingang parkeren. Ook nog niet altijd even netjes want “ach het is maar voor even”… Waarom gaan ouders niet lopend of fietsend de kinderen naar school brengen? De meest gehoorde antwoorden zijn dan: “omdat ik hierna meteen doorrij naar mijn werk”of “omdat het bij de school zo gevaarlijk is door al die auto’s”. Bange ouders; achterbankkinderen.

 

En dat terwijl het om heel veel redenen beter is om met de fiets naar school te gaan.

 • Kinderen krijgen verkeersinzicht, ook alvast handig voor als ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
 • Goed voor het zelfvertrouwen van kinderen.
 • Even lekker bewegen voor- en na een dag stil zitten op school.
 • Kinderen krijgen de jaargetijden beter me.
 • Milieuvriendelijker dan met de auto.
 • én kinderen hebben geen tijd om ruzie te maken met het broertje/zusje op de achterbank!

Kinderen vinden fietsen leuk!  Maar hoe verander je de beslissing die ouders ’s ochtends voor vertrek maken over het vervoersmiddel? Als het simpel op te lossen zou zijn dan zouden niet zoveel scholen al zoveel jaren overlast ervaren. Bij elke school is het maatwerk!

Geen zoen & zoefstroken maar kinderen op de fiets!

 

Om te bereiken dat er meer gekozen wordt om met de fiets of lopend te komen is een brede aanpak nodig. Waarom kiezen ouders er voor om met de auto elke dag dit probleem aan te gaan? Om inzicht hierin te krijgen beginnen we met een inventarisering van de situatie vanuit alle belanghebbenden:

 • Openbare weginrichting, is de fiets- looproute veilig bijvoorbeeld.
 • Pleininrichting zoals bijvoorbeeld de fietsparkeervoorziening.
 • Kinderen motiveren zodat ze ouders zelf vragen om met de fiets of lopend naar school te gaan.
 • Ouders willen het beste voor hun kind, bewustmaken van de voordelen.
 • Ervaren buurtbewoners overlast en welke rol kunnen ze spelen?

Na de inventarisering komt er een advies voor de inrichtings- en gedragskant. Hiermee kunnen jullie zelf verder aan de slag of ik begeleid (een gedeelte van) de uitvoering. Natuurlijk kom ik graag bij jullie situatie kijken hoe de parkeeroverlast structureel verminderd kan worden. Meestal is de school en/of de gemeente mijn opdrachtgever.

 

Vicieuze cirkel

Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen….

Parkeren of fietsen?

30% van de leerlingen komt uit Elden en kan beter lopend of met de fiets naar school, zelfstandig of begeleid. Kinderen uit de omliggende wijken zijn met de fiets net zo snel als met de auto zoals je op de kaart kunt zien. Vanuit deze wijken zijn veilige fietsroutes.

In dit voorbeeldproject is er samen (de scholen, peuterspeelzaal, BSO, gemeente, dorpsraad en bewoners) voor gekozen om de looproute als eerste uit te voeren. Om de betrokkenheid te vergroten is de looproute door ouders van de school zelf aangebracht met sjablonen en speciale wegenverf. De voetstapjes leiden de kinderen van de school naar de parkeerplaats. Er zijn in dit dorp twee basisscholen; geel voor de ene en blauw voor de andere looproute.

Parkeren op het plein

Het verkeer wordt omgeleid tijdens het spuiten van de looproute.

Parkeren op het plein

Looproute van het parkeerterrein naar de school.

Parkeren op het plein

Ouders van de basisschoolkinderen brengen de gele looproute aan.

Parkeren of fietsen?

Samen met de school, gemeente en aanwonenden bespreken we oplossingen.

In overleg met de aanwonenden is ervoor gekozen om de gele streep door te trekken. De directrice staat elk haal- en brengmoment buiten om de kinderen te verwelkomen en ouders die fout parkeren aan te spreken. De proef van een half jaar is geslaagd. Aanwonenden zijn tevreden. Soms is het wel eens lastig met bezoek maar ze vinden het nu beter dan het was.

De school werkt ook binnen de school hard mee om fietsen te stimuleren. Bij de herinrichting van het schoolplein speelt fietsstimulereing een grote rol zo worden er bijvoorbeeld meer fietsparkeerplekken gerealiseerd die aansluiten bij het fietstype.

 

Openbaar Beleven was de projectleider in opdracht van de gemeente Arnhem en dorpsraad Elden.

Ook problemen met foutparkerende ouders? Dan is het handig om eerst een werkgroepje op te richten. Zo laat je zien dat het om een gemeenschappelijk belang gaat. Als werkgroep ga je in gesprek met de school. We komen jullie graag helpen met de totale aanpak waarbij fysieke kant (inrichting van de openbare ruimte en het schoolplein) en de gedragskant (ouders en kinderen) samen voor een structurele verbetering gaan zorgen.