"<yoastmark

Arnhem Zuid

Arnhem is in ontwikkeling! Ook in de Arnhemse binnenstad is al veel gebeurt om de stad gezelliger, groener en aantrekkelijker te maken voor de bewoners en bezoekers. De markt is opgeknapt, de Jansbeek zichtbaar gemaakt en op het Kerkplein staat het nieuwe filmhuis. Een stad waar je trots op kunt zijn als mensen vragen waar je vandaan komt! Maar als ze dan vragen “waar in Arnhem woon je dan?”, zeg je dan ook vol trots dat je in Arnhem Zuid woont? In Kronenburg bijvoorbeeld? Veel inwoners van Arnhem Zuid kiezen niet bewust voor een huis in Zuid maar kiezen voor een betaalbaar, ruim en degelijk gebouwd huis. De voorzieningen zoals openbaar vervoer en scholen zijn er over het algemeen goed en de wijken zijn ruim van opzet met veel groen en goede parkeergelegenheid. Dus dan maar wat minder hip en de brug over als je behoefte hebt aan de gezelligheid van de oude stad. Arnhem Zuid zal nooit als de oude stad worden maar dan kan het er toch wel gezellig gemaakt worden? Er zijn heel veel ideeën bij buurtplatforms en stichtingen. Er zijn heel veel ondernemers en enthousiaste bewoners die zich in willen zetten voor hun wijk. En er is veel leegstand en openbare ruimte waar het gezellig gemaakt zou kunnen worden. Én er is behoefte aan gezelligheid; ontmoetingsruimte, kunst & cultuur, restaurants met gezellige terrasjes en nog veel meer groen i.p.v. grijs! Ook de politiek en de gemeente zijn zich bewust van deze behoefte en voelen de noodzaak om er mee aan de slag te gaan. Nù is het moment rijp om deze ideeën te verbinden met mensen, met kleine en grote ondernemers en natuurlijk ook met de gemeente!

"Luchtfoto

"Ruimtekoers

"Croydonplein

Zuiderziel

Zuiderziel is een werkgroep die is ontstaan n.a.v. een oproep die door Kunstbedrijf Arnhem op Facebook geplaatst is. De vraag was welke bewoners er mee wilden denken over een invulling voor de (kantoren-) leegstand in Arnhem Zuid met een focus op Kronenburg. De werkgroep bestaat uit een kerngroep met daaromheen een aantal vrijwilligers, ondernemers en een netwerk met professionals vanuit de gemeente en andere belanghebbenden.

Er zijn 4 pijlers uit ontstaan:

Programmalijn A: Bezieling van sociale verbanden: Ouderen die kampen met eenzaamheid uit hun sociaal isolement halen.

Programmalijn B: Bezieling van de fysieke leefomgeving: Een artistiek antwoord op het desolate groen en grijs van de openbare ruimte.

Programmalijn C: Bezieling van de jonge generatie: Invulling geven aan het gebrek aan uitdaging voor de jeugd in de publieke ruimte.

Programmalijn D: Bezieling van eigen ruimte voor particulier initiatief: Eigen en permanente ruimte creëren voor particulier initiatief (profit en non-profit).

"Place

"Ruimtekoers

Openbaar Beleven is betrokken bij de werkgroep ZuiderZiel en heeft de twee opdrachten onder het volgende tabblad (Place to bieb en Ruimtekoersfestival) mogen uitvoeren voor het Kunstbedrijf Arnhem. We hebben al weer veel nieuwe ideeën en plannen om het gezelliger te maken in Arnhem Zuid!

In deze livestream praat ik namens ZuiderZiel: WIJK17 een projectgroep van de opleiding CMD aan de HAN in Arnhem, we hebben het over de plannen voor Arnhem Zuid n.a.v. het Ruimtekoersfestival.