Kronenburg, een “bloemkoolwijk” in Arnhem zuid.

Aanleiding:

De wijk Kronenburg in Arnhem is een erg stenige wijk die gebouwd is rond 1980-1990. Het is een typische ‘bloemkoolwijk’ met een singel als ontsluitingsweg waarbinnen een structuur van woonstraten zit. In deze wijk zit een groot winkelcentrum, diverse kantoren langs de singel en een kantorenpark. Omdat het vlakbij de Gelredome ligt wordt er tijdens evenementen veel in de wijk geparkeerd.

Stichting Grrroen in Kronenburg is al jaren actief bezig met diverse projecten om de wijk te vergroenen. Voor dit project is de kruising van het Schepen te Doorninckpad / Schepen te Boeckoppad gekozen. Bewoners voelen zich geen mede-eigenaar, ze zetten winkelwagens en vuilnis in de hoeken of parkeren er hun auto wat daar niet mag.
Er wonen veel mensen met een buitenlandse afkomst, er wonen weinig kinderen en de buurtbewoners hebben weinig contact met elkaar. Het verloop is groot en er is weinig betrokkenheid met de openbare ruimte.

Doel van dit project: Meer betrokkenheid met de leefomgeving, meer contact met buurtgenoten, wijk aantrekkelijker maken en minder verloop.

Over het algemeen ontmoeten immigranten elkaar graag in de openbare ruimte omdat in veel culturen het leven zich buiten afspeelt. In hun ogen leven Nederlanders een teruggetrokken bestaan in hun huizen. Immigranten en Nederlanders hebben gemeen dat ze graag groente en kruiden verbouwen en gebruiken voor het koken of het maken van thee. En daarom zijn we op deze plek gestart met een pluktuin.

Locatie openbare moes- kruidentuin

Locatie voor de openbare moes- kruidentuin

Locatie 2 voor de openbare moes- kruidentuin

Ideeën:

* In de ene hoek is een traditionele moestuin neergezet, maar dan in bakken (verplaatsbaar). Hierin planten de bewoners samen diverse soorten groenten. Erboven een soort waslijn waarin een druif kan groeien.
* In de andere hoek hebben we een kruidentuin. Diverse soorten kruiden staan trapsgewijs in de bakken. Deze kruiden kunnen gebruikt worden om mee te koken, stoven, thee te zetten etc.
* Het Perzische tapijt is iets wat in de Nederlandse en in vele andere culturen wordt gebruikt in de inrichting. Het geeft een warm huiselijk gevoel, herkenning en kleur aan de plek.

* De boombanken stimuleren ontmoetingen en zijn om gewoon even lekker te gaan zitten genieten van je buurt.
* Omdat er bij beide tuintjes een regenwaterafvoer zit, is daar een regenton geplaatst. De bewoners kunnen dan met een gieter die erbij hangt, zelf de planten water geven. En zo’n regenton ziet er ook weer meteen gezellig uit!
* Om de bewoners en passanten te laten weten dat het een openbare pluktuin is voor iedereen zijn er  bordjes bij gehangen.

Als eerste heb ik een maquette gemaakt om mee te doen aan de wijkprijs en om de ideeën visueel te maken voor de bewoners.

Bovenaanzicht maquette openbare moestuin

Maquette met de openbare moestuin, kruidentuin, ogenposters en Perzisch tapijt

Maquette van de openbare moestuinbakken

Uitwerking:

De aanwonenden zijn geënquêteerd over hun wensen en een aantal enthousiaste bewoners heeft zich gemeld om mee te helpen met de aanleg en het onderhoud. De bakken zijn ter plaatse gemaakt door Bijsterveldt & Daamen die met hun sociale karakter perfect aansluiten bij dit project. Tijdens het maken van de openbare moestuin was er steeds een bewoner aanwezig om het gesprek met passanten aan te gaan en ze erbij te betrekken.

Juni 2015

Oog op Arnhem Zuid Een krantenartikel over dit project; “Van rommelhoek tot pluktuin”. Van stenig kruispunt naar gezellig pleintje. De banken zijn anders geworden dan op de maquette, deze zijn door de bewoners zelf bedacht.

Een gezellige openbare moestuin

Perzisch tapijt voor de huiselijke sfeer en als verbinding tussen verschillende culturen.

Het maken van de kruidentuin Bewoners helpen mee met het maken van de kruidentuin.

Aanzichtfoto van de nieuwe openbare moestuin Traditionele moestuininrichting maar dan in bakken.

Trotse bewoners poseren bij de nieuwe moestuin Trotse bewoners poseren bij project

Er wordt goed gebruik gemaakt van de moes- & kruidentuin. Op burendag 26 september 2015 was er een heel gezellig buurt bbq feestje. Met verse kruiden uit de kruidentuin natuurlijk!

Bbq in de openbare kruidentuin

Buurtbbq burendag

Buurt bbq bij de openbare moestuin

Op burendag 26 september 2015 was er een heel gezellig buurt bbq feestje. Met verse kruiden uit de kruidentuin natuurlijk!

De vogelhuisjes zijn later door de bewoners toegevoegd. Kinderen geven de planten water met gieters en iedereen kan plukken wat ie nodig heeft. Inmiddels is er zelfs al een tweede moestuin in de wijk aangelegd!

Vogelhuisjes bij de openbare moestuin

De vogelhuisjes maken de plek nog gezelliger!

Samen in de openbare moestuin

Tuinieren in de openbare moestuin.

Water geven aan de openbare moestuin

Bewoners geven de planten water.

Openbaar Beleven heeft dit project van ideefase tot en met de realisatie mogen begeleiden in opdracht van de gemeente Arnhem.